2de spoor reïntegratie

Langdurig verzuim wegens psychische klachten; Kiezen voor 1ste of 2de spoor reïntegratie?

Psyche@work wordt vaak ingeschakeld in situaties van langdurig verzuim als gevolg van psychische klachten, zoals burn-out of depressie. Een belangrijke vraag die vaak wordt gesteld in deze trajecten is of het werk nog passend is. Gaat de persoon voldoende herstellen om het “oude werk” weer op te pakken (1ste spoor re-integratie), of is terugkeer naar de eigen functie niet meer mogelijk en dient re-integratie bij een andere werkgever plaats te vinden (2de spoor re-integratie).

Wanneer we goed doorvragen bij werknemers en werkgevers, blijkt dat de kwaliteit van de arbeidsrelatie meestal van doorslaggevend belang is bij het maken van deze keuze. Is er nog voldoende onderling vertrouwen in elkaar en is er bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken? Durft de werknemer duidelijk aan te geven waar de knelpunten zitten (bv in het gedrag van de leidinggevende) en is de werkgever in staat om mee te puzzelen wat betreft passende arbeidsmogelijkheden? Wat dat betreft lijkt 1ste spoor re-integratie veel op relatietherapie. Beide partners dienen bereid te zijn naar zichzelf te kijken.

Wanneer is een 2de spoor reïntegratie aan te bevelen?

Meestal is er een samenloop van factoren , waardoor we adviseren om met 2de spoor verder te gaan, we noemen er enkele:
– Wanneer er functieverandering is opgetreden en de functie niet meer aansluit bij de persoonlijkheid en/of vaardigheden van de werknemer (bv administratieve baan wordt uitgebreid met sociaal/communicatieve taken).
– Wanneer de werknemer blijvende achteruitgang in functioneren heeft en daardoor het werk niet meer aankan (bv door ouder worden of bij een hersenbeschadiging).
– Bij ernstig beschadigd onderling vertrouwen en gebrek aan wil om tot constructieve oplossing te komen.

Onze belastbaarheidsonderzoeken brengen dus niet alleen de klachten en persoonlijkheid van de werknemer in kaart, maar ook de kwaliteit van de arbeidsrelatie en de vaardigheden van de werknemer om hier invloed op uit te oefenen. We zullen altijd in eerste instantie zoeken naar een 1ste spoor oplossing, waarbij we beide partijen aanmoedigen om open en eerlijk het gesprek aan te gaan.

Onze trainingen zijn erop gericht om de werkgever te helpen om bij verzuim met psychische klachten in een vroeg stadium tot een constructief gesprek met de werknemer te komen.

Uw naam*

Uw email*

Uw interesses (meerdere opties mogelijk)
 participatiewet belastbaarheidsonderzoek verzuim oplossingen

Wij werken o.a. voor