Psychische klachten en Arbeidsparticipatie


  • Doelgroep: uitvoerders van de participatiewet (gemeenten, SW-bedrijven)
  • Focus: mensen met structurele psychische beperkingen
  • Duur: 2 dagen
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Gemeentes worden voor de uitdaging gesteld om klanten vanuit de WAJONG/WSW/WWB met uiteenlopende psychische beperkingen richting reguliere arbeid te begeleiden. Bemiddeling tussen klant en werkgever gaat hierbij een belangrijke taak worden. Extra deskundigheid/scholing op het gebied van inschatten van psychische klachten en arbeidsmogelijkheden is dus vereist voor consulenten/klantmanagers.
Inhoud

Onder het motto “werken maakt gezond” leidt Psyche@work deelnemers op in het herkennen en begeleiden van klanten met psychische problematiek. Er wordt hierbij de nadruk gelegd op de invloed van de onderliggende persoonlijkheid. Thema’s en ziektebeelden die hierbij aan de orde komen zijn: autisme, borderline, verslaving, depressie en angst, grensoverschrijdend gedrag, manipulatie, status gevoeligheid, ziektewinst, afhankelijkheid, sociale flexibiliteit en prikkelgevoeligheid.

Er wordt tijdens deze training zo min mogelijk gemedicaliseerd (stempeltjes plakken) en zo veel mogelijk naar dynamiek tussen klant en omgeving gekeken. Hierbij worden de deelnemers vooral uitgenodigd om zich bewust te worden van hun eigen gevoelens en reacties ten opzichte van hun klanten.

Op twee manieren wordt dit vervolgens verder vertaald naar de praktijk:

  1. Begeleidingsstijlen; wat zijn de meest passende gesprekstechnieken en omgangsvormen per stoornis (bv maatregelen treffen versus in bescherming nemen van een cliënt).
  2. Bepalen van de arbeidsomgeving waarbinnen de cliënt het beste functioneert. Hierbij komen de mogelijkheden en beperkingen ten opzichte van werk aan de orde. De deelnemers leren om de onderliggende kwaliteiten van hun klanten te kunnen ‘zien’ en hiervan gebruik te maken bij de inschatting van een geschikte arbeidsomgeving.
Voor wie?

Allen consulenten die regelmatig maken heeft met de vraagstukken op het grensvlak psychisch functioneren en scholing/arbeid, zoals klantmanagers participatie/re-integratie, jobcoaches of medewerkers jongerenloket.

Werkvorm

Naast het aanbieden van een helder en overzichtelijk theoretisch kader wordt in de training gewerkt met workshops waarin de deelnemers worden uitgedaagd om de theorie in de praktijk te brengen. Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn: observeren, interviewen, geven van praktijkopdrachten, doelgericht rapporteren en motiveren van cliënt en werkgever. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de setting waarin de deelnemers werken. De verhouding theorie/praktijk is 50-50%.

Trainers

Rene de Bie (psycholoog en Arbeidsdeskundige) en Albert-Jan Vink (GZ-psycholoog). Beiden zijn ervaren trainers. In de loop van de jaren zijn er ruim 1000 deelnemers vanuit verschillende settings getraind (UWV, reintegratiebedrijven, HRM-afdelingen, gemeenten, jobcoachopleidingen, SW-bedrijven). Vanuit de evaluaties blijkt steeds dat de training zeer hoog gewaardeerd wordt, met name op het vlak van de praktische toepasbaarheid.

– 2 daagse training
– Aantal deelnemers: 8-12
– De verhouding theorie-praktijk is 50-50%

Geinteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan!