Psychologisch Belastbaarheids-onderzoek


  • 3 sessies
  • Uitgebreide rapportage met analyse van problematiek
  • Focus: langdurig/frequent verzuim
Wanneer sprake is van ziekteverzuim wegens psychische klachten ontstaat meestal veel verwarring en onzekerheid bij zowel werkgever als werknemer: Ligt de oorzaak van de klachten in de privé-sfeer of speelt werkstress een grote rol? Is er sprake van een arbeidsconflict? Hoelang gaat het duren? Wordt de werknemer ooit weer de oude? Is de functie wel geschikt? En de belangrijkste vraag: Hoe moeten we nu verder? Om antwoord op deze vragen te krijgen is objectief en deskundig advies van groot belang.
Inhoud

Het Psychologisch Belastbaarheidsonderzoek (PBO) is een grondig onderzoek dat bestaat uit een aantal goed gevalideerde persoonlijkheidstests en werkgerelateerde vragenlijsten en drie individuele gesprekken met een psycholoog. Het PBO geeft inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt en de ernst van de problematiek in relatie tot arbeid en geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Zijn de problemen chronisch of tijdelijk van aard?
  • Ligt de oorzaak van de problemen in externe omstandigheden of in de cliënt zelf?
  • Wat is de wisselwerking tussen de persoonlijkheid van de cliënt en de (werk)omgeving?
  • Voor welke werkgerelateerde stressoren is de cliënt gevoelig?
  • Wat is het profiel van een passende baan en zijn de ambities van de cliënt daarin realistisch?
  • Hoe kan herhaling van conflict of uitval voorkomen worden?
 Nauwe samenwerking

De psycholoog werkt nauw samen met de contactpersoon (bv werkgever of arbo-arts) van de cliënt. Zo wordt tijdens de terugkoppeling het rapport uitgebreid besproken met de cliënt én, wanneer cliënt hier toestemming voor geeft, met de leidinggevende en/of arbo-arts. Daarnaast blijft de psycholoog beschikbaar voor advies in de periode na het onderzoek.

 Persoonlijk en motiverend

Uit de praktijk blijkt dat de persoonlijke benadering van het PBO een motiverend effect heeft. Het feit dat er wordt geluisterd, hij of zij serieus wordt genomen en psychische problemen worden erkend, helpt de cliënt vaak een stuk angst en wantrouwen ten opzichte van het werk te overwinnen: hij of zij krijgt nieuwe hoop en een realistischer toekomstbeeld

Activiteiten:  3 gesprekken met psycholoog, afname van testbatterij, rapportage.

Uitvoering:  GZpsycholoog, gespecialiseerd in de dynamiek tussen psychische klachten, persoonlijkheid en arbeidsgerelateerd functioneren.

– Rapportage:    Inhoudelijk wordt alleen gerapporteerd na toestemming van de cliënt, een exemplaar is beschikbaar voor de opdrachtgever.

Doorlooptijd: 3/4 weken.

– Kosten:  € 1350,- inclusief materiaal- en licentiekosten. Vrijstelling van BTW.

Lokatie: In onze praktijk of op locatie. Wanneer we op locatie komen worden extra reiskosten in rekening gebracht.

 

Geinteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan!