Nieuws

Nieuw: Samenwerking Psyche@work en DAT scoort

Psyche@work is een mooie samenwerking aangegaan met Alex Thomas, zeer ervaren arbeidsdeskundige en oprichter van DAT-scoort. De kennis en ervaring worden gebundeld in een workshop voor jobcoach-bedrijven waarbij inhoudelijke kennis over psychische beperkingen wordt gekoppeld aan arbeidsmogelijkheden en loonwaarde. Deze workshop is inmiddels met succes uitgevoerd bij Krachtwerk in Didam.Samenwerking met ELAN-TRAINING jobcoach-opleiding uitgebreid

Sinds 2012 verzorgd Psyche@work een vast onderdeel “psychische klachten en re-integratie” van de jobcoach-opleiding van ELAN TRAINING: http://www.elan-training.nl/jobcoach-opleiding-overzicht/
Omdat dit onderdeel zo goed aansloeg en steeds “smaakte naar meer”, is in overleg met ELAN-directeur Frans Griffioen besloten om met ingang van 2015 dit onderdeel uit te breiden naar 2 dagdelen.

elan logo


Nieuw product: psychische problematiek en woonvaardigheden

Na een geslaagde pilot bij 4 woonservice-coƶperaties afgelopen maanden, hebben we in samenwerking met Langhenkel een nieuwe training ontwikkeld; psychische problematiek en woonvaardigheden. Deze training is een variant op wat we meestal doen; vertaling maken van psychische klachten naar werk. In de praktijk merkten we dat we samen met de deelnemers de vertaalslag van psychische klachten naar de woon-praktijk erg goed konden maken.
Wordt vervolgd…..
Samenwerking onderwijsbureau

Sinds enkele maanden werken we nauw samen met het onderwijsbureau in Amersfoort.

logo onderwijsbureau

 

We ontwikkelen verschillende soorten assessments op maat om te adviseren bij de selectie van onderwijspersoneel.

De juiste mensen op de juiste plek!