Albert-Jan Vink,

Albert-Jan Vink

Albert-Jan Vink (1972) heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Tijdens zijn studie had hij al de interesse in de wisselwerking tussen gezondheid en arbeid. Naast zijn afstudeerrichting in de klinische en gezondheidspsychologie heeft hij een aantal vakken gevolgd bij arbeids- en organisatiepsychologie. Hierna heeft hij de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gedaan bij het RINO.

Sinds 1996 is hij werkzaam als psycholoog in de GGZ. Enerzijds als vrijgevestigde in de eerste lijn/basis GGZ, anderzijds als hoofd behandelaar bij verschillende instellingen met meer complexe problematiek (verstandelijke beperkingen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving).

Sinds 2002 werkt hij als ondernemer, trainer en adviserend psycholoog in de re-integratie en loopbaanadviesbranche. In dit werkveld heeft hij veel psychodiagnostisch onderzoek gedaan naar de arbeidsmogelijkheden en beperkingen bij verzuim- en re-integratievraagstukken.
In 2006 heeft hij samen met Rene de Bie Psyche@work opgericht, waarbij hij naast het doen van onderzoek zich steeds meer is gaan specialiseren in het trainersvak. Op dit moment ligt hier zijn grootste passie. Hij geeft verschillende soorten trainingen op het raakvlak van psychische gezondheid, belastbaarheid en verzuim bij diverse organisaties.

Zijn specifieke deskundigheden zijn: werk en psychische klachten, oplossingsgericht werken, persoonlijkheidsontwikkeling vanuit psycho-analytisch perspectief en de systemische benadering.

René de Bie,

René de Bie

René de Bie (1962) is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast heeft hij een opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond.

Hij heeft geruime tijd gewerkt als arbeidsdeskundige en trainer/consultant in de outplacement- en reïntegratiebranche. Hier heeft hij zowel op individueel niveau als met groepen gewerkt op het gebied van loopbaanadvisering, mobiliteit, outplacement, verzuimpreventie en persoonlijke effectiviteit. Het accent lag meestal op begeleiding van mensen die om psychische redenen (tijdelijk) uit het arbeidsproces geraakt waren. Samen met hen kijken naar (arbeids) mogelijkheden was en is een uitdaging voor hem.

Sinds 2006 is hij mede-eigenaar van Klein Wassink & De Bie. Een HR trainings en adviesbureau dat zich bezig houdt met ontwikkeling van mensen en organisaties. Tevens is hij een van de oprichters van Psyche@Work. Hier houdt hij zich vooral bezig met arbeidsmogelijkheden voor mensen waarbij sprake is van psychische problematiek. Hij is tevens als freelance trainer werkzaam bij organisatie adviesbureau Falke en Verbaan.

Theo Smit,

Theo Smit

Theo Smit (1972) heeft zijn studie psychologie afgerond in 1997; afstudeerrichting gezondheidspsychologie. Na enkele jaren gewerkt te hebben in een klinische setting (binnen diverse GGZ-instellingen) en bij verschillende onderzoeksbureaus in de gezondheidszorg (Nivel, Trimbos) is hij nu sinds 2002 werkzaam als psycholoog NIP in de verstandelijk gehandicaptensector (Philadelphia Zorg Nederland). Hier stuurt hij een aantal teams aan.
In 2013 heeft hij zijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en is hij gestart met de opleiding tot seksuoloog.

Zijn expertise ligt op het gebied van diagnostiek (Intelligentietesten, neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek), behandeling en begeleiding van cliënten (zwakbegaafdheid, verstandelijke beperking en dubbeldiagnose-groep) en deskundigheidsbevordering van teams binnen de GGZ. Bij psyche@work is hij betrokken als diagnosticus en als trainer/specialist in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking richting passend werk.