Publicaties

Lees hier onze publicaties over thema's rond psychische factoren en arbeid.

Drieluik participatie en psychische klachten: deel 3

Last but not Least; de niet-durvers: Zorgen of participeren? In participatie-land wordt vaak gesproken over niet-kunners versus niet-willers. Niet-kunners hebben structurele beperkingen waardoor ze ook beschermde werkvormen nodig hebben. Niet-willers gaan vaak de strijd aan met hun omgeving. Jobcoaches en consulenten herkennen beide groepen vrij snel en passen hier hun begeleiding meer of minder op aan. Eén groep uitkeringsgerechtigden wordt… Read more »

Lees meer

Drieluik participatie en psychische klachten: deel 2

Van eenrichtingsverkeer naar wederzijdse beïnvloeding; Niet kunners of niet-willers? In de participatiewet worden verschillende groepen samengevoegd. Wajongeren, SW-ers en WWB-ers. Dit is een bont gezelschap bestaande uit mensen met zeer verschillende achtergronden. In de vorige column gingen we dieper in op het hoe en waarom van mensen met cluster A en Autisme Spectrum Stoornissen. Nu komt een totaal andere groep… Read more »

Lees meer

Drieluik Participatie en psychische klachten; deel 1

De Participatiewet; van eenrichtingsverkeer naar wederzijdse beïnvloeding Vanaf 2015 hebben we een nieuwe wet: de Participatiewet. Bekend gedachtegoed in een nieuw jasje; Iedereen doet mee, of je nu wil of niet. Volgens de cijfers (1) participeert de gemiddelde Nederlandse burger eigenlijk al heel behoorlijk, vaak middels vrijwilligerswerk of mantelzorg. We blijken bereid om in actie te komen en gaan van… Read more »

Lees meer