Nieuw product: psychische problematiek en woonvaardigheden

Na een geslaagde pilot bij 4 woonservice-coöperaties afgelopen maanden, hebben we in samenwerking met Langhenkel een nieuwe training ontwikkeld; psychische problematiek en woonvaardigheden. Deze training is een variant op wat we meestal doen; vertaling maken van psychische klachten naar werk. In de praktijk merkten we dat we samen met de deelnemers de vertaalslag van psychische klachten naar de woon-praktijk erg goed konden maken.
Wordt vervolgd…..

Leave a Reply

  • (will not be published)