Psychische klachten, werk en re-integratie


  • Doelgroep: consulenten re-integratie en 2de spoor, arbeidsdeskundigen
  • Focus: werkzoekenden met psychische klachten
  • Duur: 2 dagen
Bij het beoordelen van de mogelijkheden en beperkingen van mensen met psychische problematiek richting arbeid, is het essentieel dat er inzicht is in de ernst en de aard van diverse psychische stoornissen. Omdat er meestal geen duidelijke diagnose aanwezig is, moet de re-integratiespecialist meestal zelf bepalen wat de arbeidsgerelateerde mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn.
Deze training biedt een helder en doeltreffend kader bij het vertalen van de eigen ervaringen en intuïtie naar een heldere en toetsbare inschatting van de aard en ernst van de problematiek.
 Inhoud van de training

Tijdens deze 2-daagse Training leren de deelnemers aan de hand van een heldere en praktische methodiek de aard en ernst van psychische problematiek (beter) in te schatten. Er wordt hierbij de nadruk gelegd op de invloed van de onderliggende persoonlijkheid. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: grensoverschrijdend gedrag, status gevoeligheid, ziektewinst, afhankelijkheid, sociale flexibiliteit en prikkelgevoeligheid.

De methodiek is gebaseerd op een interpersoonlijk model waarin de Roos van Leary en de ontwikkelingspsychologie van Erikson zijn geïntegreerd en sluit aan bij de terminologie uit de DSM-5.

Op twee manieren wordt dit model vertaald naar de praktijk:

  1. Begeleidingsstijlen; wat zijn de meest passende gesprekstechnieken en omgangsvormen per stoornis (bv maatregelen treffen versus in bescherming nemen van een cliënt).
  2. Bepalen van de arbeidsomgeving waarbinnen de cliënt het beste functioneert. Hierbij komen de mogelijkheden en beperkingen ten opzichte van werk aan de orde. De deelnemers leren om de onderliggende kwaliteiten van hun klanten te kunnen ‘zien’ en hiervan gebruik te maken bij de inschatting van een geschikte arbeidsomgeving.
 Werkvorm

Naast het aanbieden van een helder en overzichtelijk theoretisch kader wordt in de training gewerkt met workshops waarin de deelnemers worden uitgedaagd om de theorie in de praktijk te brengen. Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn: observeren, interviewen, geven van praktijkopdrachten, doelgericht rapporteren en motiveren van cliënt en werkgever. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de setting waarin de deelnemers werken. De verhouding theoriepraktijk is 50-50%.

 

Activiteiten

De training wordt op maat aangeboden. Naar aanleiding van de wensen en behoeften van uw organisatie wordt een offerte gemaakt.

Geinteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan!