Psychische problematiek en woonvaardigheden


  • Doelgroep: woonservice-coöperaties (sociale huur)
  • Focus: omgaan met huurders met psychische problematiek
  • Duur; 1 of 2 dagen
In toenemende mate hebben medewerkers van woonservice bedrijven te maken met huurders met ernstige psychische en psychiatrische problematiek. Dit heeft te maken met de veranderingen in de GGZ, waar wegens een strakker opnamebeleid minder snel patiënten opgenomen worden en na behandeling patiënten veel sneller weer terug stuurt naar huis worden gestuurd. Hiernaast wordt in het kader van de participatie-wet meer "zorg" van de directe omgeving verwacht voor mensen met psychische problematiek.
De woonservice bedrijven, die de verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid en het welzijn van hun huurders te faciliteren, worden nu geconfronteerd met complexe vraagstukken. Om hen hierbij te helpen hebben we deze training ontwikkeld.

Inhoud van de training:

In de training wordt de vertaalslag gemaakt van ernstige psychische problematiek (schizofrenie, verslaving, borderline, antisociale persoonlijkheid, autisme) naar woonvaardigheden. De volgende thema’s komen hierbij aan bod:
– mate van zelfzorg en vervuiling
– administratieve vaardigheden
– overlast veroorzaken
– sociale vaardigheden en conflicthantering
– achterdocht en omgaan met verandering
– frauderen, manipulatie en agressie

Naast inzicht in de wisselwerking tussen ziektebeeld en bovenstaande thema’s wordt ook gekeken naar veranderbaarheid/leerbaarheid van bewoners en naar passende begeleiding/beleid vanuit het woonservicebedrijf. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op het maken van uitzonderingen bij “sociaal kwetsbare huurders” versus strikt beleid bij “manipulatieve huurders”.

Werkwijze

– Verhouding theorie/praktijk is 50/50%.
– Helder theoretisch kader, op een interactieve manier aangeboden met filmpjes en praktijkvoorbeelden.
– Workshops communicatiestijlen (mbv praktijkoefeningen oefenen met passende communicatie met huurders.
– Workshops om per discipline/functie (consulenten/projectleiders/secretarieel) de vertaling te maken naar do’s en dont’s in de eigen functie.

Voor wie geschikt?

Alle medewerkers die door hun functie in aanraking komen met huurders met psychische problematiek

  • Aantal deelnemers: 8-12 personen
  • Prijs in overleg te bepalen, afhankelijk van aantal dagdelen en trainers.
  • Kan in company worden uitgevoerd
Geinteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan!