Monthly Archives: March 2015

Samenwerking met ELAN-TRAINING jobcoach-opleiding uitgebreid

Sinds 2012 verzorgd Psyche@work een vast onderdeel “psychische klachten en re-integratie” van de jobcoach-opleiding van ELAN TRAINING: http://www.elan-training.nl/jobcoach-opleiding-overzicht/
Omdat dit onderdeel zo goed aansloeg en steeds “smaakte naar meer”, is in overleg met ELAN-directeur Frans Griffioen besloten om met ingang van 2015 dit onderdeel uit te breiden naar 2 dagdelen.

elan logo


Nieuw product: psychische problematiek en woonvaardigheden

Na een geslaagde pilot bij 4 woonservice-coöperaties afgelopen maanden, hebben we in samenwerking met Langhenkel een nieuwe training ontwikkeld; psychische problematiek en woonvaardigheden. Deze training is een variant op wat we meestal doen; vertaling maken van psychische klachten naar werk. In de praktijk merkten we dat we samen met de deelnemers de vertaalslag van psychische klachten naar de woon-praktijk erg goed konden maken.
Wordt vervolgd…..